Hoe werk ik

Informatie over psychotherapie

Er kunnen veel redenen zijn om aan een psychotherapie te beginnen: somberheid, angsten, grote onzekerheid , problemen in relaties en met het moeilijk aangaan van relaties (bindingsangs / verlatingangst) en de belangrijkste: persoonlijkheidsproblematiek. Van persoonlijkheidsproblematiek wordt gesproken als er bij iemand sprake is van duidelijk afwijkend gedrag en emoties die leiden tot grote beperkingen in het persoonlijk en sociaal functioneren. Vaak voelt de betrokkene hierdoor niet meer de vrijheid om flexibel te reageren op de eisen van alledag.

Een psychotherapie vindt meestal een keer per week of twee weken plaats, op een vaste tijd; 50 minuten lang gedurende een bepaalde periode. Over de vorm en duur het volgende. Afhankelijk van de aard van uw probleem, uw persoonlijkheid is de behandeling meer gestructureerd ( met huiswerkopdrachten, cognitieve therapie) of minder gestructureerd en bepaald u zelf wat er besproken gaat worden. Afhankelijk van de hulpvraag kan dit variëren van 5 tot 50 zittingen.

Werkwijze

Ik ben een intergratieve psychotherapeut, dat wil zeggen dat ik verschillende psychotherapie werkwijzen integreer. In het begin van de behandeling werk ik directief en cogntief/ gedagstherapeutisch. Ik geef aanwijzingen en ben gericht op vermindering van de klachten. Bijvoorbeeld van de depressieve klachten en angstklachten. Wanneer de klachten verminderen en de cliënt bereid is tot verder onderzoek van de achterliggende problematiek wordt mijn werkwijze non-directiever. Aandachtgebieden hierbij zijn: het verbeteren van de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen; relaties met geliefden en met vrienden; relaties met ouders en overige familieleden.

Afspraak maken

Intake gesprek
U kunt mij het beste ’s ochtends tussen 9:00 en 10.00 uur bellen voor het maken van een intake afspraak. Meestal kan er binnen twee weken afgesproken worden.
Tel: (020) 622 94 13

Peter Dekker